Mr PE uberMANn | Rules
24
page-template-default,page,page-id-24,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Become Port Elizabeth’s next role model and inspire others through your actions.

Every participant must:

• Be between 20 and 30 for Mr PE uberMANn and 16 and 19 for Junior uberMaNn (provide copy of ID document & drivers’ license).

• Have a Grade 12 certificate for Mr PE uberMANn or similar qualification (a copy is required).

• Be willing to have his photographs published.

• Be willing to attend events throughout the year.

• Be willing to model sponsored clothing.

• Not have a criminal record.

• Live in the Nelson Mandela Metropolitan Area.

• Be single or married.

• Include 1 x head and shoulder and 1 x full length swimsuit photograph with the entry form. Photos will remain the property of the organizers.

• Be aware that he is not allowed to recuse himself once he has been selected

for the Top 12 (Top 6 for Junior uberMANn). Only the owner of Mr. PE UBERMANN can disqualify a

participant/finalist should circumstances merit such a decision.

• Be aware that he cannot enter any other competition without permission of the organizer.

• Be aware that all functions or industry involvement must be approved in writing by the Mr PE UBERMANN office.

• The judges’ decision is final and no correspondence will be entered into.

• Prizes cannot be exchanged for cash or other goods.

Elke deelnemer moet:

•Tussen 20 en 30 wees vir Mr PE uberMANn en tussen 16 en 19 wees vir Junior uberMANn (voorsien afskrif van ID-dokument & bestuurderslisensie).

•In besit wees van ‘n Graad 12-sertifikaat (vir Mr PE uberMANn of gelykwaardige kwalifikasie (afskrif word benodig).

•Bereid wees om sy foto’s te laat publiseer.

•Bereid wees om deur die loop van die jaar borggeleenthede by te woon.

•Bereid wees on enige geborgde klere as model te dra.

•Geen kriminele rekord hê nie.

•In die Nelson Mandela Metropool woonagtig wees.

•Enkellopend of getroud wees.

•1 x kop-en-skouer en 1 x vollengte swemdragfoto saam met die inskrywingsvorm indien. Foto’s bly die eiendom van die organiseerder.

•Bewus wees dat hy nie kan onttrek eens hy vir die Top 12 (Top 6 vir Junior uberMANn) gekies is nie. Slegs die eienaar van Mnr. PE UBERMANN en/of die beoordelaars kan ‘n deelnemer/finalis diskwalifiseer indien omstandighede dit vereis.

•Eers met die organiseerder reël voordat daar vir enige ander kompetisie ingeskryf word.

•Sorg dat alle reëlings/besprekings vir alle funksies en optredes skriftelik deur die Mnr. P.E. UBERMANN-kantoor goedgekeur word.

•Die beoordelaars se beslissing is finaal en die finale uitslag is nie onderhandelbaar nie. Geen korrespondensie oor die uitslag sal toegelaat word nie.

•Geen pryse mag vir kontant of ander goedere verruil word nie.